Werkingssubsidie voor erkende socio-culturele verenigingen

Via de werkingssubsidie ondersteunt de gemeente de jaarlijkse werking van alle erkende socio-culturele verenigingen uit Meeuwen-Gruitrode.

De subsidie bestaat uit:

  • Een vast bedrag van 25 euro voor elke erkende vereniging, verhoogd tot 110 euro voor socio-culturele welzijnsverenigingen.
  • Een variabel gedeelte op basis van een gescoorde punten naargelang de aangetoonde werking.
  • SEMU: muziekverenigingen of zangkoren kunnen een verhoogde subsidie krijgen voor de kosten die ze betalen voor het gebruik van gekopieerde partituren (SEMU-licentie).

Voorwaarden

Om beroep te kunnen doen op de jaarlijkse werkingssubsidie moet je als socio-culturele vereniging erkend zijn door de gemeentelijke cultuurraad en in het voorbije werkjaar een socio-culturele werking ontplooid hebben in Meeuwen-Gruitrode.

Om erkend te worden moet je (eenmalig) aansluiten bij de cultuurraad. Dit kan door een aanvraag in te dienen waaruit onderstaande blijkt:

  • Een socio-culturele werking ontplooien in Meeuwen-Gruitrode (jeugdwerk en sportverenigingen zijn uitgesloten want die worden als zodanig erkend).
  • De zetel van de vereniging moet zich in Meeuwen-Gruitrode bevinden.
  • Om erkend te blijven: jaarlijks een werkingsverslag indienen bij de dienst cultuur, waaruit de werking blijkt.

Een aanvraag tot erkenning kan je terecht in cultuurpunt.

Procedure

Jaarlijks tegen uiterlijk 1 oktober dien je het aanvraagformulier in. Daarin breng je verslag uit over de werking in het voorbije werkjaar (een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus). Alle erkende verenigingen ontvangen via hun secretaris jaarlijks een brief met aanvraagformulier in de loop van augustus. Het formulier kan eveneens digitaal worden ingevuld.

Het formulier moet voor 1 oktober worden bezorgd aan cultuurpunt, Phil Bosmansplein 1, 3670 Gruitrode of digitaal verstuurd worden naar cultuur@meeuwen-gruitrode.be.

Regelgeving

Gemeentelijk subsidiedreglement voor erkende socio-culturele verenigingen.

Contactinformatie