Projectsubsidie voor erkende socio-culturele verenigingen

Via de projectsubsidie ondersteunt de gemeente de gemeenschapsvormende projecten van erkende socio-culturele verenigingen uit Meeuwen-Gruitrode. Elke aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door de cultuurraad. Aanvaarde projecten ontvangen een subsidie tussen 250 en 750 euro.

Voorwaarden

Om aanvaard te worden voor subsidiëring dient het project te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Het project heeft een socio-culturele doelstelling
  • Het project versterkt de gemeenschapsvorming in de gemeente
  • Het project is duidelijk afgebakend en beperkt in de tijd
  • Het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Meeuwen-Gruitrode
  • Het project richt zich tot een breed publiek dat de eigen leden overstijgt
  • Het project richt zich duidelijk ook tot de inwoners van de gemeente Meeuwen-Gruitrode
  • Het project mag geen deel uitmaken van de reguliere werking van de vereniging en moet bijgevolg een uitzonderlijke inspanning vragen van de vereniging

Voor alle informatie raadpleeg je best het reglement.

Procedure

STAP 1: AANVRAAG

Minstens twee maand voor aanvang van je project dien je een subsidie-aanvraag in via het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Je kan je aanvraag ook eerder indienen. Dit heeft als voordeel dat je sneller weet of je project ondersteund kan worden.

Na het indienen van je aanvraag zal de cultuurraad je uitnodigen om het project te komen toelichten. Dit is niet verplicht maar laat de cultuurraad toe om een beter beeld te vormen over het beoogde project.

De cultuurraad brengt advies uit over het al dan niet aanvaarden en het eventuele subsidiebedrag aan het College van Burgemeester en Schepenen. Na behandeling voor het College ontvang je een antwoord.

STAP 2: WERKINGSVERSLAG

Ter verantwoording van de subsidie bezorg je na afloop van het project een werkingsverslag waarin je verslag uitbrengt over het project. Pas na goedkeuring van het werkingsverslag kan de subsidie worden uitbetaald (of resterende saldo indien je reeds een voorschot ontving).

Regelgeving

Gemeentelijk subsidiereglement voor erkende socio-culturele verenigingen.

Contactinformatie