Kadervormingssubside voor erkende socio-culturele verenigingen

Via de kadervormingssubsidie ondersteunt de gemeente de vorming van bestuursleden van erkende socio-culturele verenigingen uit Meeuwen-Gruitrode.

De subsidie komt voor 1/3e tegemoet in de kosten voor het volgen van kadervorming.

Voorwaarden

Het moet gaan om kadervorming. Dit is vorming gevolgd door bestuursleden van een vereniging met als doel het bestuur en/of werking van de vereniging te versterken.

Procedure

De vereniging vult het daartoe bestemde aanvraagformulier in met bijhorende attesten. Deze attesten moeten gedagtekend en ondertekend worden door diegene die de vorming organiseert. De aanvraag brengt u binnen bij cultuurpunt. Na aanvaarding wordt 1/3e van de kost voor de kadervorming terugbetaald aan de aanvragende vereniging.

Regelgeving

Subsidiereglement voor erkende socio-culturele verenigingen van Meeuwen-Gruitrode.

Contactinformatie